Sociale tewerkstelling

Royer wil ook een verantwoordelijkheid nemen naar de gemeenschap als werkgever en streeft ernaar om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren d.m.v. werkgelegenheid te creëren. Dit is, naast een gezonde financiële balans, een van de doelstellingen. Ze doet dit door samen te werken met enkele lokale sociale tewerkstellingsorganisaties. In een tweede productievestiging in Sint-Truiden stellen wij zo’n 15 mensen te werk die het moeilijk hebben om te presteren in het normale arbeidscircuit. Op deze manier trachten wij deze mensen een zinvolle bezigheid te geven aan de ene kant, en ze uit een uitzichtloze werkloosheidssituatie te houden. Sommigen onder hen kunnen op termijn de overstap naar het normale arbeidscircuit maken. Telkens als dit gebeurt is dit voor ons een succesverhaal.